Về đổi đi

Bạn có nhiều đồ đạc và không muốn lãng phí, hãy đến với đổi đi để đổi với những người bạn có cùng ý tưởng. Hiện tại các bạn có thể đăng sách và đồ em bé.

Liên hệ

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc, gợi ý... Tôi rất muốn nghe! Vui lòng vào trang phản hồi hoặc gửi email cho feedback@doidi.com

Điều khoản sử dụng

Những nội dung các bạn đưa lên sẽ được admin coi lại nếu vi phạm nội quy sẽ bị xoá mà không cần báo trước. Nội quy chỉ có một: "just be nice" :D

About doidi

Hướng dẫn:

: Đang có đề nghị đổi món đồ.
: Hai bên đã chấp nhận đổi.
-- Ở hai trạng thái trên, hai bên không thể đề nghị và được đề nghị đổi với người khác nữa.
: Bạn chấp nhận đổi, hai bên sẽ thấy số điện thoại hoặc email của nhau.
: Bạn từ chối hoặc rút lại đề nghị đổi.
Các liên kết bổ ích về sách:

Vikwi-mượn sách miễn phí