Tất cả đồ của David Lê

  1. Thumb img 20170908 143230
    Để thành công ở trường đại học Lúc 2017-09-09 bởi David Lê | Quận Hai Bà Trưng
  2. Thumb img 20170908 142734 hdr
    Hóa giải giận dữ - sách self-help Lúc 2017-09-09 bởi David Lê | Quận Hai Bà Trưng

Hướng dẫn:

: Đang có đề nghị đổi món đồ.
: Hai bên đã chấp nhận đổi.
-- Ở hai trạng thái trên, hai bên không thể đề nghị và được đề nghị đổi với người khác nữa.
: Bạn chấp nhận đổi, hai bên sẽ thấy số điện thoại hoặc email của nhau.
: Bạn từ chối hoặc rút lại đề nghị đổi.
Các liên kết bổ ích về sách:

Vikwi-mượn sách miễn phí