Tất cả đồ của Minty Võ

  1. Thumb img 0057
    Những nguyên tắc để thành công Lúc 2017-09-03 bởi Minty Võ | Quận 2
    Thumb 21222391 473341213028766 1953155124 o

Hướng dẫn:

: Đang có đề nghị đổi món đồ.
: Hai bên đã chấp nhận đổi.
-- Ở hai trạng thái trên, hai bên không thể đề nghị và được đề nghị đổi với người khác nữa.
: Bạn chấp nhận đổi, hai bên sẽ thấy số điện thoại hoặc email của nhau.
: Bạn từ chối hoặc rút lại đề nghị đổi.
Các liên kết bổ ích về sách:

Vikwi-mượn sách miễn phí