Tất cả đồ của Lộc

 1. Thumb img 0400
  Kinh điển về khởi nghiệp Lúc 2017-08-30 bởi Lộc | Huyện Từ Liêm
 2. Thumb img 0399
  Đầu tư mạo hiểm Lúc 2017-08-30 bởi Lộc | Huyện Từ Liêm
 3. Thumb img 0398
  Lý Gia Thành Lúc 2017-08-30 bởi Lộc | Huyện Từ Liêm
 4. Thumb img 0397
  Quốc gia khởi nghiệp Lúc 2017-08-29 bởi Lộc | Huyện Từ Liêm
 5. Thumb img 0396
  Tiếng người Lúc 2017-08-29 bởi Lộc | Huyện Từ Liêm
 6. Thumb img 0395
  Ta có bi quan không? Lúc 2017-08-29 bởi Lộc | Huyện Từ Liêm

Hướng dẫn:

: Đang có đề nghị đổi món đồ.
: Hai bên đã chấp nhận đổi.
-- Ở hai trạng thái trên, hai bên không thể đề nghị và được đề nghị đổi với người khác nữa.
: Bạn chấp nhận đổi, hai bên sẽ thấy số điện thoại hoặc email của nhau.
: Bạn từ chối hoặc rút lại đề nghị đổi.
Các liên kết bổ ích về sách:

Vikwi-mượn sách miễn phí