Tất cả đồ của hong hanh

  1. Thumb 20171110 222114
    Tổng hợp các sách Lúc 2017-11-12 bởi hong hanh | Hà Nội
    Thumb dan dat lanh dao chu khong quan ly.450x652.w.b

Hướng dẫn:

: Đang có đề nghị đổi món đồ.
: Hai bên đã chấp nhận đổi.
-- Ở hai trạng thái trên, hai bên không thể đề nghị và được đề nghị đổi với người khác nữa.
: Bạn chấp nhận đổi, hai bên sẽ thấy số điện thoại hoặc email của nhau.
: Bạn từ chối hoặc rút lại đề nghị đổi.
Các liên kết bổ ích về sách:

Vikwi-mượn sách miễn phí