Tất cả đồ của Nguyễn Ngọc Lan

  1. Thumb picsart 10 11 10.14.03
    Anders Sát Thủ Cùng Bè Lũ Lúc 2017-10-11 bởi Nguyễn Ngọc Lan | Quận Ba Đình
    Thumb 2017 08 31 23.08.24

Hướng dẫn:

: Đang có đề nghị đổi món đồ.
: Hai bên đã chấp nhận đổi.
-- Ở hai trạng thái trên, hai bên không thể đề nghị và được đề nghị đổi với người khác nữa.
: Bạn chấp nhận đổi, hai bên sẽ thấy số điện thoại hoặc email của nhau.
: Bạn từ chối hoặc rút lại đề nghị đổi.
Các liên kết bổ ích về sách:

Vikwi-mượn sách miễn phí