Tất cả đồ của Nguyễn Thị Thu Khuyên

  1. Thumb wp 20170923 006
    sách kinh tế Lúc 2017-10-03 bởi Nguyễn Thị Thu Khuyên | Quận 3
    Thumb 20170910 201224

Hướng dẫn:

: Đang có đề nghị đổi món đồ.
: Hai bên đã chấp nhận đổi.
-- Ở hai trạng thái trên, hai bên không thể đề nghị và được đề nghị đổi với người khác nữa.
: Bạn chấp nhận đổi, hai bên sẽ thấy số điện thoại hoặc email của nhau.
: Bạn từ chối hoặc rút lại đề nghị đổi.
Các liên kết bổ ích về sách:

Vikwi-mượn sách miễn phí