Medium dan dat lanh dao chu khong quan ly.450x652.w.b
Medium 20171110 222114
Dẫn dắt, lãnh đạo, chứ ko quản lý

Một cuốn sách của Sir Alex Ferguson Tựa EL là Leading. Sách còn khá mới

  Hướng dẫn:

  : Đang có đề nghị đổi món đồ.
  : Hai bên đã chấp nhận đổi.
  -- Ở hai trạng thái trên, hai bên không thể đề nghị và được đề nghị đổi với người khác nữa.
  : Bạn chấp nhận đổi, hai bên sẽ thấy số điện thoại hoặc email của nhau.
  : Bạn từ chối hoặc rút lại đề nghị đổi.
  Các liên kết bổ ích về sách:

  Vikwi-mượn sách miễn phí