Medium default
Quốc Gia Khởi Nghiệp

Đây là cuốn mình được tặng trong chương trình tặng sách của cà phê Trung Nguyên. Sách còn như mới. Bạn nào có nhu cầu mình trao đổi để cùng nâng cao tri thức nhé. Cảm ơn

  Hướng dẫn:

  : Đang có đề nghị đổi món đồ.
  : Hai bên đã chấp nhận đổi.
  -- Ở hai trạng thái trên, hai bên không thể đề nghị và được đề nghị đổi với người khác nữa.
  : Bạn chấp nhận đổi, hai bên sẽ thấy số điện thoại hoặc email của nhau.
  : Bạn từ chối hoặc rút lại đề nghị đổi.
  Các liên kết bổ ích về sách:

  Vikwi-mượn sách miễn phí