Medium picsart 10 11 10.14.03
Medium 2017 08 31 23.08.24
Anders Sát Thủ Cùng Bè Lũ

Sách mới tinh, được bọc bìa cẩn thận. Không ố vàng. Duy chỉ trang đầu đã ký mất tên. Muốn đổi quyển tiểu thuyết khác (trừ ngôn tình, đam mỹ, truyện tản văn Việt)

  Hướng dẫn:

  : Đang có đề nghị đổi món đồ.
  : Hai bên đã chấp nhận đổi.
  -- Ở hai trạng thái trên, hai bên không thể đề nghị và được đề nghị đổi với người khác nữa.
  : Bạn chấp nhận đổi, hai bên sẽ thấy số điện thoại hoặc email của nhau.
  : Bạn từ chối hoặc rút lại đề nghị đổi.
  Các liên kết bổ ích về sách:

  Vikwi-mượn sách miễn phí