Medium 21363642 1892772464318078 1363111180 o 1  copy
:))

muốn đổi kiêu hãnh và định kiến
 • Thumb doidi profile
  simplem4n send 12 days ago in :))
  Bạn Toàn ơi, bạn nên để tên tác phẩm để các bạn khác có thể search ra. Tác phẩm như Bố Già mà search không ra thì phí lắm.
  ReplyEditDeleteAre you sure? YesNo

  Hướng dẫn:

  : Đang có đề nghị đổi món đồ.
  : Hai bên đã chấp nhận đổi.
  -- Ở hai trạng thái trên, hai bên không thể đề nghị và được đề nghị đổi với người khác nữa.
  : Bạn chấp nhận đổi, hai bên sẽ thấy số điện thoại hoặc email của nhau.
  : Bạn từ chối hoặc rút lại đề nghị đổi.
  Các liên kết bổ ích về sách:

  Vikwi-mượn sách miễn phí