Medium img 0391
Medium img 0390
Baghdad rực lửa

Cuốn này của blogger riverbend blogger, các bạn có thể đọc online: https://riverbendblog.blogspot.com/2013/04/. Mình thì thích cầm sách hơn. Bạn nào có cuốn Utopia thì đổi cho mình nhé.

  Hướng dẫn:

  : Đang có đề nghị đổi món đồ.
  : Hai bên đã chấp nhận đổi.
  -- Ở hai trạng thái trên, hai bên không thể đề nghị và được đề nghị đổi với người khác nữa.
  : Bạn chấp nhận đổi, hai bên sẽ thấy số điện thoại hoặc email của nhau.
  : Bạn từ chối hoặc rút lại đề nghị đổi.
  Các liên kết bổ ích về sách:

  Vikwi-mượn sách miễn phí