Medium img 0390
Medium img 0391
Lịch sủ Viet Nam

Cuốn này của bác Lê Thành Khôi viết dễ đọc mà không khô khan nè các bạn. Mình đọc hết trừ ngôn tình ra nhé, các bạn có gì cứ đổi.

  Hướng dẫn:

  : Đang có đề nghị đổi món đồ.
  : Hai bên đã chấp nhận đổi.
  -- Ở hai trạng thái trên, hai bên không thể đề nghị và được đề nghị đổi với người khác nữa.
  : Bạn chấp nhận đổi, hai bên sẽ thấy số điện thoại hoặc email của nhau.
  : Bạn từ chối hoặc rút lại đề nghị đổi.
  Các liên kết bổ ích về sách:

  Vikwi-mượn sách miễn phí