Medium 21215956 473343649695189 523885403 o
Yêu Đi Rồi Khóc

Sách còn nguyên vẹn nhaa! vì mua từ 2014 nên chất liệu trang sách hơi ngả màu! tớ muốn trao đổi với sách : Nếu Tôi Biết Được Khi Còn 20

  Hướng dẫn:

  : Đang có đề nghị đổi món đồ.
  : Hai bên đã chấp nhận đổi.
  -- Ở hai trạng thái trên, hai bên không thể đề nghị và được đề nghị đổi với người khác nữa.
  : Bạn chấp nhận đổi, hai bên sẽ thấy số điện thoại hoặc email của nhau.
  : Bạn từ chối hoặc rút lại đề nghị đổi.
  Các liên kết bổ ích về sách:

  Vikwi-mượn sách miễn phí