Medium 21222391 473341213028766 1953155124 o
Medium img 0057
Trước Ngày Em Đến (Me Before You) - Jojo Moyes

Tình Trạng : Đã đọc 1 lần =]] nhưng vẫn còn zin. Muốn trao đổi với sách : Tôi tài giỏi và bạn cũng thế

  Hướng dẫn:

  : Đang có đề nghị đổi món đồ.
  : Hai bên đã chấp nhận đổi.
  -- Ở hai trạng thái trên, hai bên không thể đề nghị và được đề nghị đổi với người khác nữa.
  : Bạn chấp nhận đổi, hai bên sẽ thấy số điện thoại hoặc email của nhau.
  : Bạn từ chối hoặc rút lại đề nghị đổi.
  Các liên kết bổ ích về sách:

  Vikwi-mượn sách miễn phí