Medium 20664803 897150297120014 3482142510381743324 n
Truyện tình báo Nguyễn Sơn Tùng

-Hoa hồng trắng -Miền đất lạ -Viên đạn ngược chiều -Một mình nơi đất khách

  Hướng dẫn:

  : Đang có đề nghị đổi món đồ.
  : Hai bên đã chấp nhận đổi.
  -- Ở hai trạng thái trên, hai bên không thể đề nghị và được đề nghị đổi với người khác nữa.
  : Bạn chấp nhận đổi, hai bên sẽ thấy số điện thoại hoặc email của nhau.
  : Bạn từ chối hoặc rút lại đề nghị đổi.
  Các liên kết bổ ích về sách:

  Vikwi-mượn sách miễn phí