Medium img 0415
Medium img 0406
Lối sống tối giản của người Nhật

Bạn có bao giờ đau đầu vì không biết mình phải mặc bộ đồ nào hay chọn một món ăn nào chưa. Giảm đi lựa chọn sẽ làm chúng ta thảnh thơi và tập trung vào những thứ quan trọng hơn.

  Hướng dẫn:

  : Đang có đề nghị đổi món đồ.
  : Hai bên đã chấp nhận đổi.
  -- Ở hai trạng thái trên, hai bên không thể đề nghị và được đề nghị đổi với người khác nữa.
  : Bạn chấp nhận đổi, hai bên sẽ thấy số điện thoại hoặc email của nhau.
  : Bạn từ chối hoặc rút lại đề nghị đổi.
  Các liên kết bổ ích về sách:

  Vikwi-mượn sách miễn phí