Medium img 0413
Medium img 0403
cách mạng kiến

MÌnh từ nhỏ thích quan sát kiến, sau này đọc của Werber mình thấy nhiều quan niệm triết học qua cuộc sống loài kiến. Bạn nào có cuốn 3 đổi cho mình nhé.

  Hướng dẫn:

  : Đang có đề nghị đổi món đồ.
  : Hai bên đã chấp nhận đổi.
  -- Ở hai trạng thái trên, hai bên không thể đề nghị và được đề nghị đổi với người khác nữa.
  : Bạn chấp nhận đổi, hai bên sẽ thấy số điện thoại hoặc email của nhau.
  : Bạn từ chối hoặc rút lại đề nghị đổi.
  Các liên kết bổ ích về sách:

  Vikwi-mượn sách miễn phí