Medium img 0393
Medium img 0392
Thần thoại Sisyphus

Học hành, làm việc, lập gia đình, chăm con... những công việc ai cũng lập laị sẽ có ý nghĩa bạn nhìn qua lăng kính của Sisyphus.

  Hướng dẫn:

  : Đang có đề nghị đổi món đồ.
  : Hai bên đã chấp nhận đổi.
  -- Ở hai trạng thái trên, hai bên không thể đề nghị và được đề nghị đổi với người khác nữa.
  : Bạn chấp nhận đổi, hai bên sẽ thấy số điện thoại hoặc email của nhau.
  : Bạn từ chối hoặc rút lại đề nghị đổi.
  Các liên kết bổ ích về sách:

  Vikwi-mượn sách miễn phí