Cám ơn bạn đã dành thời gian cho đổi đi.Vui lòng gửi lời nhắn về:
  • Lỗi về vận hành
  • Các ý tưởng cho đổi đi
  • Mọi thứ về đổi đi

Hướng dẫn:

: Đang có đề nghị đổi món đồ.
: Hai bên đã chấp nhận đổi.
-- Ở hai trạng thái trên, hai bên không thể đề nghị và được đề nghị đổi với người khác nữa.
: Bạn chấp nhận đổi, hai bên sẽ thấy số điện thoại hoặc email của nhau.
: Bạn từ chối hoặc rút lại đề nghị đổi.
Các liên kết bổ ích về sách:

Vikwi-mượn sách miễn phí